Chủ tịch QH Việt Nam, Lào dự lễ khởi động xây dựng Công v...

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam là một biểu tượng của tình cảm đoàn kết đặc biệt, gắn b&...

Website liên kết

Bản đồ Việt Nam