Một lần cắt tóc cho anh Bảy (Phần 1)

Ông Nguyễn Văn Khà là cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Trong thời gian tham gia chiến đấu tại Lào, ông đã được giao nhiệm vụ bảo vệ...

Website liên kết

Bản đồ Việt Nam