Anh lính tình nguyện và cô văn công Pa thét Lào xinh đẹp

Sau trận tập kích vào cao điểm 2006 (19/5/1971) của đại đội 17 tiểu đoàn 27 đặc công đoàn 305, các thương binh của 27 được chuyển ra trạm phẫu tiền phương c...

Website liên kết

Bản đồ Việt Nam