Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Somphan Phengkhammy dẫn đầu.


Đoàn đại biểu hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố của Lào; chúc mừng Lào mới tổ chức thành công hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao tại Vientiane, đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2016, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp mà Quốc hội Lào đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc thông qua Hiến pháp sửa đổi, góp phần củng cố vững chắc hệ thống pháp luật,Lào trong khu vực và trên trường quốc tế. tạo sơ sở thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Lào; tin tưởng Quốc hội Lào tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020). Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, đã bầu ra các chức danh lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng như xem xét quyết định về kinh tế - xã hội của đất nước…