Ngày 26-3, Ngân hàng CHDCND Lào đã ban hành quy định chính sách tín dụng đặc biệt để hỗ trợ, giải quyết lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại nước này. Việc ban hành quy định này nằm trong các biện pháp nhằm đối phó dịch bệnh Covid-19 mà Chính phủ Lào đưa ra trong Hội nghị thường kỳ tháng 3 mới đây.

Lào thúc đẩy giảm lãi suất cho vay tiền kíp Lào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đối phó ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Đáng chú ý nhất trong chính sách mới này của Ngân hàng CHDCND Lào (có chức năng như Ngân hàng Quốc gia Việt Nam), là việc cho phép các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính thực hiện chính sách lùi thời hạn thanh toán nợ cả gốc và lãi; điều chỉnh giảm lãi suất và lệ phí cho khách hàng của mình trên cơ sở năng lực hoạt động kinh doanh. Cho phép xem xét cung cấp các khoản vay mới cho các khách hàng do các hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; điều chỉnh các khoản vay đối với các khách hàng ảnh hưởng bởi quy định thời gian trả nợ theo kỳ hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho phù hợp với khả năng của khách hàng.

Ngân hàng CHDCND Lào cho phép các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính tăng thêm thời gian trả nợ cả gốc và lãi 1 năm hoặc theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Việc này, các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính phải xem xét chi tiết, cụ thể với từng khách hàng trước và sau khi có dịch bệnh Covid-19 để tránh trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để kéo dài thời gian thanh toán nợ.

Các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính thực hiện các biện pháp và chính sách mà Ngân hàng CHDCND Lào đã ban hành sẽ được giảm các quy định liên quan, đặc biệt là việc sắp xếp lại nợ và khấu trừ nợ, việc phân loại nợ của ngân hàng thương mại theo một số văn bản đã có quy định trước đây.

Ngân hàng CHDCND Lào tin rằng, chính sách mới này sẽ góp phần san sẻ, khôi phục hoạt động bình thường cho lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong tình hình cả nước đang tập trung thực hiện các biện pháp của Chính trong phòng chống và hạn chế dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Các chính sách mới này sẽ kịp thời giúp các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính chủ động hơn trong việc hỗ trợ khách hàng, đối phó kịp thời những ảnh hưởng tiêu cực mà dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại Lào.

Trước đó tại Hội nghị thường kỳ tháng 3 ngày 19-3 đã đồng ý và thông qua nhiều vấn đề, trong đó có biện pháp và chính sách quan trọng để giải quyết những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế Lào. Đối với lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ đã quy định thúc đẩy giảm nguồn vốn, lãi suất… đề nghị Ngân hàng CHDCND Lào thông báo đến các ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch châm trước và tăng thêm nguồn tín dụng cho doanh nghiệp du lịch, nông nghiệp xuất khẩu, sản xuất thay thế cho nhập khẩu; nguồn quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), tổ chức thực hiện biện pháp tín dụng để thúc đẩy SMEs từ nguồn tiền vay ngân hàng nước ngoài.