Chính phủ Lào vừa triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 gây ra cho nền kinh tế Lào. Mặc dù đến ngày 22-3, tại Lào chưa phát hiện trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19 nào, tuy nhiên, bốn trong năm quốc gia giáp biên giới bộ với Lào đều đã công bố dịch, vì vậy, các biện pháp này nhằm giúp Lào có thể kịp thời đối phó nếu dịch bùng phát.

Lào đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng truyền thống nhằm đối phó dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị thường kỳ tháng ba mới đây, Chính phủ Lào đã thành lập Ban chuyên trách giải quyết những tác động, ảnh hưởng về mặt kinh tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra do Phó Thủ tướng Sonsay Siphandone làm Trưởng Ban. Hội nghị cũng xem xét, đồng ý trên nguyên tắc 13 biện pháp kinh tế mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp nghiên cứu để Chính phủ xem xét, thông qua và triển khai.

Trong khi đó, nhằm khuyến khích tăng cường sản xuất trong nước, nhất là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu do việc nhập khẩu từ các nước láng giềng bị hạn chế bởi dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vốn là một trong những truyền thống tốt đẹp của người Lào, Chính phủ kêu gọi các bộ, ngành và người dân Lào hãy biến những khó khăn hiện nay thành cơ hội, thi đua tăng gia sản xuất các mặt hàng trong nước tự sản xuất được nhằm bù đắp những hàng hóa phải nhập khẩu trước đây.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã chỉ đạo các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, trên cơ sở tình hình thực tế đề xuất các giải pháp thực hiện; đồng thời cho phép áp dụng một số biện pháp linh hoạt để giảm thiểu những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình kinh tế, xã hội và đời sống người dân Lào; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các lĩnh vực mà Lào đang cần, chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Trước đó, Chính phủ Lào đã chỉ đạo các bộ, ngành áp dụng một số biện pháp để hạn chế những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế - xã hội và đời sống của người dân Lào, trong đó có quy định về việc quản lý giá bán khẩu trang, nước rửa tay và các dụng cụ y tế cũng như một số biện pháp chế tài nhằm hạn chế việc đầu cơ hàng hóa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.