Thủ tướng Chính phủ Lào Thoonglune Xixulith đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào. Tại cuộc đối thoại này, các doanh nghiệp Việt Nam đã trình bày các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư hiện nay khi đầu tư, kinh doanh tại Lào.
Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại 16/18 tỉnh, thành phố của Lào. Ngày 21/10 vừa qua, tại thủ đô Vientine, lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Lào Thoonglune Xixulith đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào. Tại cuộc đối thoại này, các doanh nghiệp Việt Nam đã trình bày các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư hiện nay khi đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Thoonglune Xixulith đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam

Tính đến hết tháng 09/2016, Việt Nam đã có 266 dự án được cấp phép đầu tư sang Lào với tổng số vốn đăng kí là 5,1 tỷ USD, gấp 1,3 lần về số dự án và gấp 1,26 lần về tổng vốn đầu tư so với 2011. Hiện Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Lào. Vốn đầu tư FDI của Việt Nam vào Lào liên tục tăng trong giai đoạn qua cả về số lượng dự án và tổng vốn đăng ký. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế hai nước nói chung và hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nói riêng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Buổi đối thoại này hết sức có ý nghĩa với hơn 200 đại biểu đại diện cho các Doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào. Ông Nguyễn Kim Sơn, Tổng Giám đốc Tổng công ty dầu VN (PV OIL) Lào cho biết.
Đứng ở góc độ doanh nghiệp tôi thấy đây là buổi đối thoại rất thành công và lần đầu tiên một thủ tướng đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn và tham dự buổi ngày hôm nay có nhiều bộ trưởng, thứ trưởng các bộ, ngành của Lào và đã trực tiếp trả lời từ những việc nhỏ, đến việc lớn của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Và hơn nữa, các bộ, ban, ngành đều cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận với lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn để cùng nhau bày tỏ các vấn đề khúc mắc để các bộ ngành hỗ trợ cùng nhau giải quyết.
Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư tại Lào như: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Golf Long Thành, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Lào... nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong họat động đầu tư tại Lào. Ví dụ như khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng lao động, thuê đất hay thủ tục cho người lao động VN sang làm việc tại Lào. Ông Nguyễn Tiến Đức, phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam kiến nghị.
Về vấn đề lao động, vấn đề lao động luôn là sự trở ngại trong vấn đề sử dụng nhiều lao động như các dự án của tập đoàn cao su. Tại các vùng dự án đang triển khai đang thiếu về lao động và yếu về kỹ năng. Về vấn đề đất đai, hiện nay công ty Quasa-Geruco vẫn chưa ký kết được hợp đồng thuê đất với chính phủ Lào... Vì thế chúng tôi có 3 kiến nghị như sau: thứ nhất là về đất đa