Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

heo số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Lào, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 33,8%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 541 triệu USD tăng 5,4%, nhập khẩu đạt hơn 666 triệu USD tăng 71,3%.

Nếu so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch, kim ngạch hai chiều tăng 13,7% và mức tăng này là do tăng ở chiều nhập khẩu 64,8%, chiều xuất khẩu giảm -14,3%.

Tháng 11/2021, Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhập siêu từ Lào với mức nhập siêu 49,96 triệu USD. Tổng kết 11 tháng, Việt Nam nhập siêu từ Lào hơn 124,8 triệu USD.

Như vậy theo đúng dự kiến tháng 11/2021, kim ngạch đã tăng mạnh và tăng mạnh ở chiều nhập khẩu do dịch bệnh ở Lào vẫn diễn biến phức tạp, các ca bệnh ở Thủ đô Vientiane tăng mạnh, lực cầu yếu.

Dự kiến kim ngạch cả năm 2021 sẽ đạt khoảng 1,3 tỷ USD, đạt được mục tiêu do Ủy ban Liên chính phủ đề ra cho ngành Công Thương./.
VOV