Tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), đại diện Tỉnh đoàn Bình Định và Tỉnh đoàn Champasak (Lào) cùng 70 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của hai tỉnh Bình Định, Champasak đã gặp gỡ, báo cáo với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chương trình hợp tác giữa hai địa phương.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
 
Tham dự buổi gặp còn có Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn nước CHDCND Lào Vylayvong Butdakham cùng lãnh đạo hai địa phương kết nghĩa.
Tại buổi gặp gỡ, anh Lê Quốc Phong đã nhấn mạnh Quy chế hợp tác giữa hai Tỉnh đoàn Bình Định và Champasak sẽ dần hiện thực hóa việc triển khai cụ thể các nội dung kết nghĩa, từng bước xây dựng thành mô hình hợp tác kiểu mẫu cho thanh niên các địa phương của hai nước Việt Nam - Lào.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Tỉnh đoàn Bình Định và Tỉnh đoàn Champasak cùng thống nhất hợp tác trên nguyên tắc kết nghĩa, hữu nghị đặc biệt, đoàn kết chia sẻ, gắn bó keo sơn, hợp tác tự nguyện, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng cùng có lợi và phù hợp với các quy định pháp luật của hai nước Việt Nam và Lào.

Tại buổi gặp gỡ, anh Lê Quốc Phong đã nhấn mạnh Quy chế hợp tác giữa hai Tỉnh đoàn Bình Định và Champasak sẽ dần hiện thực hóa việc triển khai cụ thể các nội dung kết nghĩa, từng bước xây dựng thành mô hình hợp tác kiểu mẫu cho thanh niên các địa phương của hai nước Việt Nam - Lào.  
Tham dự buổi gặp còn có Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn nước CHDCND Lào Vylayvong Butdakham cùng lãnh đạo hai địa phương kết nghĩa.
Tại buổi gặp gỡ, anh Lê Quốc Phong đã nhấn mạnh Quy chế hợp tác giữa hai Tỉnh đoàn Bình Định và Champasak sẽ dần hiện thực hóa việc triển khai cụ thể các nội dung kết nghĩa, từng bước xây dựng thành mô hình hợp tác kiểu mẫu cho thanh niên các địa phương của hai nước Việt Nam - Lào.