Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã thành công tốt đẹp, Tổng Bí...

Xem chi tiết

Thời gian qua, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về tài chính - ngân sách và vấn đề nợ, cũng như tác động n...

Xem chi tiết

Không khí phấn khởi, vui tươi của ngày hội lớn đang tràn ngập trên đất nước Lào khi người dân nơi đây đang hướng đế...

Xem chi tiết

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Vi...

Xem chi tiết

Ngày 13/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào khai mạc trọng thể tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào với sự tham dự...

Xem chi tiết

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo hướng dẫn công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký xuất cảnh Lào về nước t...

Xem chi tiết