Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962 đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào luôn phát triển mạnh mẽ.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tổng quan các hiệp định song phương giữa Việt Nam và Lào
     Hiệp định song phương Việt Nam Lào:
– Hiệp định Lãnh sự 1985; – Hiệp định về quy chế biên giới 1990
 – Hiệp định Hợp tác Kinh tế-Văn hóa-Khoa học Kỹ thuật giai đoạn 1992-1995 (2/1992)
 – Hiệp định về Kiều dân (1/4/1993)
 – Hiệp định quá cảnh hàng hóa (23/4/1994)
 – Hiệp định Hợp tác lao động (29/6/1995)
 – Hiệp định Hợp tác Kinh tế-Văn hóa-Khoa học Kỹ thuật giai đoạn 1996-2000 (14/1/1996)
 – Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (14/01/1996)
 – Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (14/1/1996)
 – Hiệp định Vận tải đường bộ (26/02/1996)
 – Hiệp định về trao đổi nhà trụ sở và nhà ở của cơ quan đại diện (01/4/1996)
 – Hiệp định về hợp tác nông lâm và phát triển nông thôn năm 1997 và giai đoạn 1998-2000 (12/8/1997)
 – Hiệp định bổ sung và sửa đổi quy chế biên giới (8/1997)
 – Hiệp định hợp tác Thương mại và du lịch (3/1998)
 – Hiệp định Quy chế tài chính và quản lý các chương trình dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào (3/1998)
 – Hiệp định tương trợ tư pháp (06/7/1998)
 – Hiệp định hợp tác chống ma túy (06/7/1998)
– Hiệp định hợp tác về năng lượng-điện (06/7/1998).
 – Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam-Lào giai đoạn 2001-2005 (6/2/2001)
 – Hiệp định tín dụng xây dựng đường 18B (7/2001)
 – Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông (ký ngày 05/4/2004 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004)
 – Hiệp định bổ sung Hiệp định tín dụng số Việt Lào–01 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào (16/7/2004)
 – Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào giai đoạn 2006-2010 (04/ 01/2006)
 – Hiệp định Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào (23/4/2009)
 – Hiệp định Thương mại Việt Nam – L