Chiều ngày 4 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Sengphet Houngboungnuang.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ được Đảng và Nhà nước Lào bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; tin tưởng với năng lực và bề dày kinh nghiệm của mình, đại sứ sẽ đảm nhiệm xuất sắc trọng trách cao cả của mình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Sengphet Houngboungnuang.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng trở nên gắn bó chặt chẽ. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước thời gian gần đây đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc tiến hành trao đổi nhiều đoàn cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác chủ chốt. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác đều có tiến triển tích cực, tạo thêm động lực quan hệ hai nước.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam khóa XIV và Quốc hội Lào khóa VIII, hai bên đã tổ chức 8 Hội thảo, trong đó có 4 lần do hai Chủ tịch Quốc hội trực tiếp đồng chủ trì. Cùng với đó, hai Quốc hội hai nước thực hiện trao tặng Huân chương hữu nghị, Huy chương hữu nghị cho những tập thể và cá nhân là các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước xung quanh việc chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, hoạt động của hội đồng nhân dân, nhất là tại các thành phố lớn, cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các địa phương.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong năm nay, hai nước sẽ có rất nhiều hoạt động, do đó các cơ quan liên quan của mỗi nước cần thúc đẩy nhiệm vụ hợp tác một cách cụ thể, thực chất và hiệu quả, nhất là hợp tác kinh tế và hoàn thành dự án Nhà Quốc hội Lào đúng tiến độ, chất lượng và thẩm mĩ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, để đại sứ thực sự là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Sengphet Houngboungnuang.

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian đón tiếp; nhất trí với những đánh giá của Chủ tịch Quốc hội về quan hệ hai nước thời gian vừa qua, thể hiện qua những hoạt động trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp.

Trên cương vị của mình, đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực trong thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự phát triển giữa hai nước thời gian tới; mong muốn trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội./.