Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào, do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và đồng chí Bay Kham Khat Thi Nha, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đồng chủ trì.

Lễ ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về Lao động, Phúc lợi xã hội và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào.

Hội nghị nhằm Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam; khẳng định mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, trong đó, nhân dân hai nước coi nhau như anh em ruột thịt.

Tại hội nghị, hai Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục được phát triển không ngừng, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Đồng thời, hai Bộ trưởng đã thông tin cập nhật về tình hình phát triển trong lĩnh vực lao động, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực của hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng rằng, việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào ngày hôm nay rất đúng thời điểm và có ý nghĩa để giúp hai Bộ nhìn lại những hợp tác trong chặng đường đã qua; chia sẻ những phát triển mới về mặt luật pháp, chính sách và các chương trình liên quan trong lĩnh vực lao động, việc làm và xã hội; xác định những khó khăn, thách thức và từ đó xác định những ưu tiên hợp tác cần được thúc đẩy trong thời gian tới.

Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao các kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 7 năm 2021 và tình hình hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giai đoạn 2012-2022. Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước làm việc tại Lào và Việt Nam; chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát triển kỹ năng nghề trong tình hình mới; quản lý lao động di cư, hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19 và trao đổi đoàn chia sẻ bài học kinh nghiệm về an sinh xã hội, bao gồm: hỗ trợ nạn nhân bị bom mìn, an toàn vệ sinh lao động và người khuyết tật…

Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về lao động, phúc lợi xã hội và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Lào ảnh 1

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Bay Kham Khat Thi Nha đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận các hoạt động hợp tác trong năm 2023 giữa hai Bộ và thống nhất cần nghiên cứu các định hướng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội trong bối cảnh mới, nhằm bảo đảm hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, ngang tầm với mối quan hệ thân thiết như ruột thịt giữa hai nước.

Hội nghị đã thống nhất và ký kết “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực” giữa 3 Bộ: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác đào tạo về phát triển kỹ năng nghề, xây dựng các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm phát triển kỹ năng nghề, các cơ sở đào tạo nghề; khuyến khích quản lý và hợp tác lao động dịch chuyển có tay nghề giữa hai nước; hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đào tạo, phát triển kỹ năng nghề; hỗ trợ thiết bị, xây dựng các chương trình về phát triển kỹ năng và đào tạo nghề; hợp tác đào tạo tiếng Lào và Tiếng Việt Nam cho cán bộ, giáo viên các Trung tâm dạy nghề của hai Bộ Việt Nam và Lào (từ nguồn vốn ODA của hai Chính phủ Việt Nam-Lào hằng năm); hợp tác triển khai các dự án liên quan mà hai bên cùng quan tâm và phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ khu vực và quốc tế.

Hội nghị ghi nhận thông tin và thống nhất về việc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Lào vào năm 2023.

Nhandan.vn