Ngày 14/6/2022, hai Ban quản lý Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện Dự án năm 2021 và định hướng triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Việt Nam và đồng chí Bun-Ta Phó Sạp Mi Xay - Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Lào đồng chủ trì Hội nghị. Các đại biểu đại diện cho các đơn vị của hai Bộ Tư pháp và các cán bộ của hai Ban quản lý dự Hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Việt Nam và đồng chí Bun-Ta Phó Sạp Mi Xay - Giám đốc Học viện Tư pháp Quốc gia, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Lào cùng khẳng định Hội nghị được tổ chức là minh chứng cho sự nỗ lực, đoàn kết, cố gắng của hai Ban Quản lý Dự án và hai Học viện Tư pháp nhằm đảm bảo triển khai Dự án một cách tốt nhất có thể, đặc biệt năm 2022 là năm cuối thực hiện Dự án. Đồng thời cũng khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam luôn sắt son vượt qua mọi khó khăn, thách thức của hoàn cảnh thực tế.

Hội nghị đánh giá hoạt động Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào ảnh 1

Hội nghị đã nghe Báo cáo về kết quả kết quả triển khai Dự án trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Trong thời gian này, Dự án đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động của Dự án ở thời điểm này đòi hỏi sự nghiên cứu, yêu cầu chuyên môn sâu, phức tạp với khối lượng công việc lớn. Mặc dù vậy, Dự án đã luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo Dự án hai Bên cùng với sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn trong việc triển khai Dự án của Ban Quản lý Dự án và Học viện Tư pháp hai Bên; việc triển khai Dự án cũng từng bước đạt được mục tiêu và kết quả hoạt động đã đề ra trong Văn kiện Dự án, phát huy hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Lào. Kết quả, Dự án đã hoàn thiện 13 bộ giáo trình đào tạo, tài liệu bồi dưỡng; xây dựng hồ sơ tình huống; xây dựng kế hoạch và triển khai thí điểm 03 chương trình đào tạo.

Hội nghị đánh giá hoạt động Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Quốc gia Lào ảnh 2

Đặc biệt, Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến phát biểu, góp ý về việc triển khai từng nhóm hoạt động trong năm 2022. Đây là cơ sở quan trọng để hai Bên cùng tìm kiếm những giải pháp phù hợp và thống nhất kế hoạch triển khai các nhóm hoạt động đã được phê duyệt, góp phần đẩy mạnh việc triển khai Dự án, đảm bảo Dự án được triển khai một cách hiệu quả, thiết thực, đúng nội dung và đúng mục đích. Hội nghị thống nhất tập trung triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể:

Đối với Ban quản lý Dự án Lào: Tiếp tục hoàn thành hoạt động sưu tầm, biên soạn 15 hồ sơ tình huống phục vụ Chương trình đào tạo nghiệp vụ thi hành án và 40 hồ sơ tình huống phục vụ Chương trình đào tạo nghề tư pháp: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Tiếp tục tổ chức 03 lớp thí điểm chương trình đào tạo; tổ chức khai giảng và triển khai lịch học của 03 lớp thí điểm chương trình bồi dưỡng tại Lào; Hoàn thiện và thực hiện xuất bản 03 bộ tài liệu và 10 cuốn giáo trình đào tạo đã được Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào xây dựng; Cử 05 đoàn cán bộ, giảng viên Việt Nam sang Lào hỗ trợ, chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục thanh quyết toán các khoản chi tại Lào; Tổ chức nhân bản, đóng quyển 23 cuốn giáo trình, tài liệu của Việt Nam đã được dịch sang tiếng Lào làm tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Lào (đây là hoạt động theo đề xuất của HVTP quốc gia Lào từ năm 2020). Nhân bản 10 chuyên đề nghiên cứu pháp luật đã được các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào nghiên cứu, xây dựng. Biên soạn Kỷ yếu của Dự án; Tiếp tục thực hiện thủ tục giải ngân kinh phí các hoạt động đã hoàn thành trong năm 2021 và năm 2022 do phía Lào chủ trì.

Đối với Ban quản lý Dự án Việt Nam: Tiếp tục thực hiện thủ tục báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp cử 05 đoàn cán bộ, giảng viên Việt Nam sang Lào hỗ trợ, chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục hành chính, thủ tục thanh quyết toán các khoản chi tại Lào; Tổ chức biên soạn và xuất bản Kỷ yếu của Dự án; Tiếp tục thực hiện thủ tục giải ngân kinh phí các hoạt động đã hoàn thành trong năm 2021 và năm 2022; Thực hiện thủ tục bàn giao sản phẩm, tổng kết và đóng Dự án theo quy định.

Ban Quản lý Dự án hai Bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả, trong đó bao gồm việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi, làm việc trực tuyến và đẩy mạnh việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị trực tuyến; tăng cường việc trao đổi, làm việc trực tuyến, đặc biệt đối với bộ phận kế toán và các nhóm chuyên gia Việt Nam - Lào để đẩy nhanh tốc độ xây dựng dự toán và giải ngân kinh phí Dự án.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Việt Nam khẳng định, thành công của Hội nghị ngày hôm nay là kết quả của những nỗ lực của hai Học viện Tư pháp và là động lực để hai bên tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch của 6 tháng cuối năm 2022 và đóng Dự án theo đúng tiến độ, bồi đắp quan hệ giữa hai Bộ Tư pháp và hai Học viện Tư pháp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.

Thanh Hương