Trong nỗ lực cải thiện hiệu quả công tác thanh tra, phục vụ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, Lào quyết định tách cơ quan Thanh tra (thuộc Chính phủ) và Kiểm toán nhà nước (thuộc Quốc hội) ra hoạt động độc lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX Chaleun Yiapaoher, ngoài mục tiêu nâng cao vị thế của cơ quan Thanh tra nhà nước, việc thay đổi này còn cho thấy trong thời gian tới, chính phủ đã trở thành một phần trong các mục tiêu của công tác thanh tra.

Đại hội lần thứ 11 Đảng NDCM Lào đã quyết định nhiều thay đổi về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy chính quyền của Lào.

Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước, trước đây trực thuộc Quốc hội cũng sẽ chuyển sang hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước. Quyết định quan trọng này được Bộ Chính trị đảng Nhân dân Cách mạng Lào đưa ra ngay trước khi khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX và quá trình hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của Chính phủ Lào nhiệm kỳ 2021-2025, hy vọng sẽ gia tăng quyền hạn của Chủ tịch nước trong việc giám sát công tác điều hành của Chính phủ cũng như hoạt động của bộ máy công quyền.  

Trong một báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Phommathat trình bày mới đây cho biết, 5 năm qua, nạn tham nhũng đã gây thiệt hại cho đất nước hơn 6.000 tỷ Kip (tương đương 15.000 tỉ đồng).  Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp, chưa tới 20%. Tuy nhiên, đã có 140 cá nhân, gồm 58 cán bộ công chức, 42 lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước phạm tội tham nhũng đã bị truy tố trước pháp luật./.

VOV