Không khí phấn khởi, vui tươi của ngày hội lớn đang tràn ngập trên đất nước Lào khi người dân nơi đây đang hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào diễn ra từ ngày 13 đến 15/1 tại Thủ đô Vientiane. Nhiều phong trào quần chúng đã được phát động tại các tỉnh thành để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng.

Đường phố Lào ngày 12-1 trang hoàng nhiều cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Trong những ngày này, trên các tuyến phố ở Thủ đô Vientiane và các địa phương của Lào được chỉnh trang sạch đẹp, trang hoàng lộng lẫy cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Băng rôn, khẩu hiệu ca ngợi Đảng NDCM Lào, ca ngợi công lao của Chủ tịch Cayson Phomvihan, ca ngợi những kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào, của công cuộc đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng NDCM Lào, kêu gọi đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như các khẩu hiệu cổ động đất nước Lào văn minh, thịnh vượng, người dân Lào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào về thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, ông Khamhung Chanthavong, người dân Lào sống ở Quận Chanthabuli, Thủ đô Vientiane, khẳng định, nhân dân các dân tộc Lào đã nguyện đi theo con đường mà Đảng NDCM Lào đã vạch ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Ông Khamhung Chanthavong cho biết, trong trái tim của ông cũng như tầng lớp thanh niên Lào hiện nay luôn nhớ tới công lao to lớn, không kể siết của Chủ tịch Cayson Phomvihan và các thế hệ lãnh đạo Lào đã sáng lập, xây dựng Đảng NDCM Lào, đã đặt nền móng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Ngày hội của toàn Đảng, toàn dân Lào -0
 

 Lane Xang, tuyến phố chính tại Thủ đô Vientinane rợp cờ và biểu ngữ, Lào chiều 12-1.

Đảng NDCM Lào thành lập ngày 22-3-1955. Trong chặng đường hơn 65 năm lãnh đạo và đưa đất nước Lào ngày càng phát triển đi lên, Đảng NDCM Lào và nhân dân các dân tộc Lào đã luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Đảng NDCM Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có cùng chung nguồn gốc, cùng chung sứ mệnh lịch sử cao cả, lãnh đạo nhân dân hai nước đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực hiện công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Trong tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, nhưng hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam và Lào đã tiếp tục sát cánh bên nhau, dành cho nhau sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong đặt nền móng sẽ luôn được thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ nguyện noi theo, chung tay vun đắp.

Nhân dân Điện tử