Bộ LĐTB&XH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam-Lào năm 2013; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng luật pháp chính sách và các mô hình trong các lĩnh vực quản lý của hai Bộ.
Hai Bộ trưởng ký trực tuyến Biên bản Hội nghị Bộ trưởng LĐPLXH lần thứ 7 và Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực LĐPLXH giữa hai Bộ.
 
Ngày 2/11, Bộ LĐTB&XH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội (LĐ&PLXH) Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH Việt Nam-Lào lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Việt Nam Đào Ngọc và Bộ trưởng Bộ LĐ&PLXH Lào Baykham Khattiya đồng chủ trì hội nghị, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành hai nước, đại diện các tỉnh chung đường biên giới, đại diện DN.

Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH Việt Nam-Lào lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển. Đồng thời, hai nước đang tích cực triển khai các văn kiện của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI, gồm Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của Việt Nam, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX của Lào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những nỗ lực đáng kể trong hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn vừa qua, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hội nghị cũng kiểm điểm những kết quả đạt được trong hợp tác về lao động, xã hội, người có công và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực. Từ những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn ban đầu, tới nay đã có hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên, sinh viên Lào đã và đang được đào tạo tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ LĐTB&XH, với nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam. Một số cơ sở đào tạo nghề của Lào đã được cung cấp các trang thiết bị và chuyển giao công nghệ đào tạo một số ngành mũi nhọn như công nghệ ô tô, điện, điện tử, công nghệ thông tin...

Hai bên cũng tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về công tác người có công, hợp tác trao đổi kỹ thuật và cung cấp trang thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Mặt khác, hai bên tích cực trao đổi thông tin về tình hình lao động Việt Nam tại Lào và lao động Lào tại Việt Nam, các quy định, chính sách có liên quan của hai nước và thảo luận các giải pháp để quản lý lao động Việt Nam tại Lào.

Bộ trưởng Bộ LĐ&PLXH Lào Baykham Khattiya chia sẻ về những tác động kép của đại dịch COVID-19 tới đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của Lào và cảm ơn những hỗ trợ to lớn về kỹ thuật, trang thiết bị y tế... của Đảng và Chính phủ Việt Nam cho Lào thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng khẳng định hợp tác hai Bộ tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực.

Tại hội nghị, hai bên cũng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn cần khắc phục. Kết thúc hội nghị, hai Bộ trưởng thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2019-2021 và định hướng hợp tác giai đoạn 2021-2025 về lao động và xã hội; ký trực tuyến Biên bản Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH lần thứ 7 và Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai Bộ.

Theo đó, hai Bộ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sở thiết thực, hiệu quả, đa dạng hóa các loại hình, cơ chế hợp tác từ cấp Bộ tới cấp sở, cục, vụ, đơn vị... Trong đó tập trung vào đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam-Lào năm 2013; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng luật pháp chính sách và các mô hình trong các lĩnh vực quản lý của hai Bộ; khuyến khích các địa phương và tổ chức liên quan kết nghĩa với nhau và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội; tiếp tục triển khai đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ của hai bên bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam; thường xuyên trao đổi nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời xem xét đề xuất với Chính phủ hai nước nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

Hai bên cũng nhất trí Hội nghị Bộ trưởng LĐ&PLXH Việt Nam-Lào lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Lào vào năm 2023.

Thu Cúc