Thực hiện kế hoạch đối ngoại của hai Đảng, chiều 17/9, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hợp tác, trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào giai đoạn 2016-2021, phương hướng hợp tác giai đoạn 2021-2026 tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) và Vientiane (Lào).

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng NDCM Lào đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định những kinh nghiệm và ý kiến tại các hội thảo trao đổi lý luận là rất thiết thực, khẳng định vai trò lãnh đạo, chủ trương, đường lối đúng đắn của hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần đổi mới nhận thức tư tưởng, lý luận, làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đang đặt ra trong công cuộc đổi mới ở hai nước. Trong giai đoạn 2016-2021, hai Đảng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, khóa bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của Lào.

Đồng chí Khamphanh Pheuyavong đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2016-2021 có sự chặt chẽ, kịp thời, nhuần nhuyễn; thống nhất phương hướng hợp tác của hai Đảng trong giai đoạn 2021-2026 gắn liền với việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng NDCM Lào.

TTXVN