Lào điều chỉnh quy định, ủy quyền cấp phép cho doanh nghiệp có thể lấy hàng hóa, nguyên liệu từ kho hải quan trước và khai báo sau.

Đây là một động thái trong số các nỗ lực cải thiện quy trình nhập khẩu của Lào nhằm tạo thuận lợi cho lĩnh vực thương mại.

Cụ thể, thông tư số 01446/COD do Cục hải quan, Bộ Tài chính Lào ban hành hôm 13/3 gồm 2 trang, 6 điều quy định việc Cục hải quan phân quyền cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan các cửa khẩu quốc tế có quyền xem xét, cấp giấy phép khai báo hải quan bảo đảm (IM8), cho phép việc lấy hàng hóa ra khỏi kho hải quan trước khi khai báo chính thức.

Theo đó, các nhóm đối tượng có thể được nhận giấy phép IM8 gồm có 1) nhập nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho việc sản xuất khẩn cấp mà doanh nghiệp đầu tư đã được cấp phép hợp pháp bởi cơ quan Kế hoạch-Đầu tư cấp trung ương hoặc địa phương 2) lĩnh vực nhập khẩu vật tư y tế như vaccine, hóa chất xét nghiệm… 3) nhập khẩu hàng tiêu dùng, trang thiết bị phục vụ trường hợp khẩn cấp (xảy ra thiên tai) 4) nhập khẩu động vật sống, hàng hóa dễ hư hỏng, hàng hóa bảo quản trong điều kiện nhiệt độ đặc thù.

Cục trưởng hải quan khu vực cũng được phân quyền để xem xét cho phép hải quan các cửa khẩu quốc tế cấp giấy phép IM8 cho các lĩnh vực 1) nhập khẩu hàng hóa phục vụ sự kiện triển lãm và nằm trong hệ thống cung ứng 2) nhập khẩu thiết bị, công cụ sửa chữa và khảo sát, thiết kế.

Những nhóm hàng hóa khác không nằm trong hai diện trên do Cục hải quan xem xét và cấp phép theo quy định, theo điều 3 của Thông tư.

Bên cạnh đó, việc cấp phép IM8 cho các nhóm hàng hóa nói trên cần phải được xác nhận và cho phép bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Hải quan Lào 2011.