Ngày 29.12, tại TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp ĐH Quốc gia Lào tổ chức hội thảo 'Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt - Lào trong quá trình hội nhập quốc tế'. Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện dịp kỷ niệm 55 năm hai nước Việt - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017); 40 năm Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác song phương (1977 - 2017).


PGS-TS. Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo Lê Thanh
 

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học từ 20 trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam và Lào với 73 bài tham luận. Các tham luận tập trung vào những vấn đề chung về văn hóa trong thời đại hội nhập, văn hóa và toàn cầu hóa; chia sẻ quan điểm về việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gợi mở những giải pháp phát triển văn hóa trong điều kiện mới và sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước. Qua các nội dung trên nhằm khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa là nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội bền vững của mỗi nước. 

Các đại biểu cho rằng, thời gian qua hai nước đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện và hiệu quả, đạt được những thành tựu đầy ý nghĩa trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Về văn hóa, cả hai quốc gia đều xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của sự phát triển xã hội bền vững và trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy và gắn kết kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển. Tuy nhiên, tác động của bối cảnh hội nhập và kinh tế thị trường đã tạo ra không không ít thách thức, nguy cơ, những rào cản đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống ở hai quốc gia.

Theo các đại biểu, đứng trước những nguy cơ và thách thức đó, hơn lúc nào hết, việc hai Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Lào sát cánh bên nhau, chung sức bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nhu cầu tất yếu. Đó cũng là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản vô giá của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Thực hiện chủ trương “hội nhập” nhưng không “hòa tan”, những năm qua cả hai nước Việt Nam và Lào đều khẳng định quan điểm hội nhập trên cơ sở đảm bảo lợi ích của dân tộc, đồng thời tôn trọng tính đặc thù dân tộc của những quốc gia khác.