Lào thí điểm mở lại trường học

Các trường học tại Lào sẽ được phép mở cửa thí điểm từ tháng tới, nếu tuân theo đúng các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Thể thao, cũng như được sự phê duyệt của Bộ Y tế nước này. Thông tin của Truyền hình Thông tấn - VNEWS.