Đêm 30 Tết theo chân các chiến sĩ ở vành đai bảo vệ biên ...

Đêm 30 Tết ở biên giới Việt - Lào. Ở đó, các cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Thuận và đồn Biên phòng Thanh không ngủ, họ chia ca tuần tra dọc đường bi...

Website liên kết

Bản đồ Việt Nam