Ngày 12/3, tỉnh Hòa Bình đã khởi công xây dựng dự án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào", nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại diện các bộ và sở, ngành, đơn vị tỉnh Hòa Bình khởi công dự án.

Dự án được triển khai tại chính địa điểm vào tháng 12/1971, Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) tổ chức huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II tại khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình có địa chỉ tổ 6, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Dự án gồm các hạng mục Nhà truyền thống và khôi phục nhà Hội trường, với tổng diện tích xây dựng gần 1.000 m2 cùng các công trình phụ trợ, khuôn viên… mang đậm nét văn hóa Lào. Với tổng kinh phí khoảng 47,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Hòa Bình và ngân sách Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh Hòa Bình giao cho Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư triển khai dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, có giá trị đặc biệt quan trọng của địa phương, chứng minh cho tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào, đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt - Lào. 

Sau khi hoàn thành khu di tích lịch sử này sẽ là nơi đón các đoàn khách đến tham quan nhằm ghi nhớ một sự kiện chính trị đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng như giáo dục về tình hữu nghị trong sáng, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

NDĐT