Lào đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II, theo kế hoạch tổ chức trong ngày 21/2 tại các địa phương trong cả nước.

Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào, TS Somphu Duongsavan tại cuộc họp báo chiều 18-2.

Chiều 18/2, phát biểu trong cuộc họp báo tại hội trường Quốc hội Lào, Thủ đô Vientiane do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Lào tổ chức, TS Somphu Duongsavan, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Tiểu Ban Thư ký, Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành trong một ngày, vào ngày 21/2 tại 7.217 địa điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Lào.

Theo đó, 4.279.243 cử tri Lào sẽ tham gia bỏ phiếu, lựa chọn 224 người để bầu ra 164 đại biểu Quốc hội khóa IX nước CHDCND Lào và lựa chọn 789 người để bầu ra 492 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II trên toàn quốc.

Tại cuộc họp báo, TS Somphu Duongsavan cũng cho biết, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Lào đã tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II những vấn đề chính như: chuẩn bị nội dung và các thủ tục pháp lý; cơ cấu bầu cử và nhân sự; tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, sử dụng quyền và nghĩa vụ của mình; ngân sách cho cuộc bầu cử; và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào về thời gian mở cửa, đóng cửa và việc bầu cử tại nước ngoài của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II, TS Somphu Duongsavan, Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào cho biết, các địa điểm bỏ phiếu sẽ đồng thời mở cửa lúc 7 giờ và đóng cửa lúc 17 giờ trên toàn lãnh thổ Lào. Trong số 7.217 địa điểm bỏ phiếu, có 40 địa điểm bỏ phiếu tại nước ngoài với sự tham gia của 13.404 cử tri.

NDO