Ngày 14/1, trang nhất và trang trong các tờ báo lớn của Lào Pasaxon, Pathetlao Daily, Laophattana Daily News, Vientiane Times, Socio-Economic News và nhiều báo điện tử khác trang trọng đăng nhiều tin, ảnh về Lễ khai mạc và ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào.

Trên trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào, báo Pathetlao (Thông tấn xã Lào) đăng bài phát biểu khai mạc Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư khóa X trình Đại hội lần thứ XI; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia năm năm lần thứ VIII và Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia lần thứ IX, do Thủ tướng Thongloun Sisoulith trình bày tại Đại hội.

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội có nội dung khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào là sự kiện chính trị rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử đối với sự phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của Đảng trong thời kỳ mới; nhấn mạnh thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa X, đất nước Lào giành được thành tựu trên nhiều lĩnh vực như tiếp tục bảo đảm sự ổn định vững chắc về chính trị, trật tư an toàn xã hội, độc lập, dân chủ và thành quả cách mạng; chất lượng đời sống người dân đã từng bước được cải thiện tốt hơn, tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề quan trọng cần phải đánh giá, tổng kết chính xác, sâu sắc, toàn diện, khách quan để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân trong thời gian tới, theo mục tiêu mà Đảng đã đặt ra và làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ XI -0
 

Trang trong của nhiều tờ báo cũng đưa nhiều tin, ảnh, bài viết về Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ XI.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh một số nội dung, đáng chú ý như: Một số công tác cần thực hiện trước mắt là tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang; phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP trung bình 4%/năm trở lên; tập trung việc phát triển nguồn nhân lực một cách mạnh mẽ; điều chỉnh hệ thống tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động của các tổ chức nhà nước; tăng cường công tác mặt trận; thực hiện con đường đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác vì sự phát triển.

Có bốn bài học được rút ra tại Đại hội lần này là: (1) Trong việc nâng cao năng lực và chất lượng trong việc lãnh đạo của Đảng, cần thiết phải giải quyết cả hai mặt, đó là đảm bảo việc xác định nội dung nhiệm vụ chính trị đúng tình hình thực tế và tính khả khi trong việc thực hiện song song với việc giải quyết vấn đề tổ chức, bố trí nhân sự, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý về kỷ luật; (2) Trong phát triển kinh tế của đất nước phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa phát triển cơ sở sản xuất và dịch vụ quy mô lớn có trọng điểm, xây dựng thành ngành và sản phẩm mũi nhọn với việc bảo đảm cho nông dân tham gia ngành nông nghiệp và dịch vụ có sự phát triển xuất phát từ việc tự lực; (3) Bảo đảm việc phát triển nguồn nhân lực để vừa đáp ứng nhu cầu và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, lại vừa bảo vệ và phát huy quyền lợi của công dân, giá trị con người; và (4) trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng và kế hoạch, chương trình phát triển của Nhà nước ở mỗi cấp cần trên cơ sở kết hợp giữa đảm bảo việc quyết định vấn đề thực tiễn theo hình thức tập thể.

Các báo của Lào đều đưa tin về kết quả thực hiện, nhấn mạnh những kết quả của việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia năm năm lần thứ VIII (2016 - 2020) do Thủ tướng Thongloun Sisoulit trình bày tại Đại hội, nhấn mạnh trong năm năm qua, kinh tế Lào tăng trưởng trung bình ở mức 5,8%/năm; lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 2,1%, lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng 9,1%, lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng 4,8%, lĩnh vực thuế, phí tăng trưởng 5,2%; yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phần lớn từ công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực điện và xây dựng, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, tài chính, bảo hiểm cũng tăng trưởng tốt nhưng chưa đóng góp nhiều vào nền kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2.025 USD/người/năm vào năm 2016 lên thành 2.664 USD/người/năm vào năm 2020.

Trang nhất, trang trong báo Pasaxon đăng một số Điện mừng của BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, BCH T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc và BCH T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào.

Ngoài ra, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, các báo điện tử của Lào cũng đồng loạt đưa tin, ảnh đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào, phản ánh từ công tác chuẩn bị Đại hội đến diễn biến ngày làm việc thứ nhất của Đại hội.

NDO