Công ty TNHH Caosu Việt Lào, đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của VRG.

Chiều 6/1, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện Công ty TNHH Cao su Việt Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Tập đoàn VRG là 1 trong 5 doanh nghiệp thuộc Ủy ban có kết quả doanh thu của Công ty mẹ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020; là 1 trong 7 doanh nghiệp thuộc Ủy ban có kết quả lợi nhuận của Công ty mẹ vượt mức kế hoạch năm 2020. Cụ thể, doanh thu Công ty mẹ - Tập đoàn ước đạt xấp xỉ 4.071 tỷ đồng, đạt 113,78% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - Tập đoàn ước đạt 2.723 tỷ đồng, đạt 105,75% so với kế hoạch; các chỉ số tài chính được duy trì ở ngưỡng an toàn; cổ tức dự kiến đảm bảo ở mức 6% theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Dù gặp nhiều khó khăn, VRG vẫn không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để đảm bảo bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Tập đoàn VRG đã hoàn thành tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa kiên trì, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn cần tiếp tục phát huy bề dày truyền thống, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Ủy ban sẽ sát cánh, đồng hành hỗ trợ Tập đoàn, là cầu nối với Chính phủ, Bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để Tập đoàn đảm bảo hiệu quả tăng trưởng, ông Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Theo ông Lê Thanh Hưng, Phó Tổng giám đốc VRG, mục tiêu năm 2021, VRG phấn đấu kế hoạch hợp nhất toàn Tập đoàn có doanh thu và thu nhập khác khoảng 28.000 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất 5.700 tỉ đồng; doanh thu riêng Công ty mẹ - Tập đoàn 4.100 tỉ đồng và lợi nhuận 2.800 tỉ đồng.

Với những đóng góp quan trọng của VRG vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước trong suốt thời gian qua, đơn vị xứng đáng được Đảng, Nhà nước ghi nhận cùng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, trong dịp này, Công ty TNHH Cao su Việt Lào, thành viên của VRG đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.