Chính phủ Lào phấn đấu đến năm 2025, ngành nông nghiệp tăng trưởng ở mức 2,5%; ngành công nghiêp tăng trưởng 4,1%; ngành dịch vụ tăng trưởng 6%; thu thế tăng trưởng 5,8%.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Lào khoá IX đang diễn ra tại Thủ đô Vientiane, tân Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, trình bày trước Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9, giai đoạn 2021-2025.

Đường phố Lào. Ảnh: Báo Kinh tế Đầu tư Lào.

Trong đó, đưa ra 6 mục tiêu lớn, 25 kế hoạch tập trung phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 4% trở lên.

Theo đó, Chính phủ Lào phấn đấu đến năm 2025, ngành nông nghiệp tăng trưởng ở mức 2,5%; ngành công nghiêp tăng trưởng 4,1%; ngành dịch vụ tăng trưởng 6%; tăng thu thuế 5,8%. Tới năm 2025 cấu trúc kinh tế của ngành nông nghiệp sẽ chiếm 15,3%; ngành công nghiệp chiếm 32,3%; ngành dịch vụ chiếm 40,7% và thuế chiếm 11,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính phủ Lào cũng coi vấn đề giải quyết khó khăn về kinh tế - tài chính trong 5 năm tới là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu thu đủ ngân sách, siết chặt các kẽ hở gây thất thoát và đưa ra những quy định chính sách mới nhằm xây dựng một nền kinh tế bền vững.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 4% theo đã đề ra cho giai đoạn 2021 – 2025. Lào phải phấn đấu thu ngân sách được 169.000 tỷ kíp (tương đương 18,02 tỷ USD), bằng 16,0% của GDP, tăng 40% so với kế hoạch của 5 năm qua. Chi ngân sách không quá 190.000 tỉ kíp, bằng 18,0% GDP, tăng 22% so với giai đoạn 5 năm qua và thâm hụt ngân sách khoảng 21.000 tỉ kíp, bằng 2% GDP.

Cùng với đó, đảm bảo ổn định tiền tệ, kiểm soát tỉ lệ lạm phát ở mức cho phép không quá 6%,  duy trì ổn định tỷ giá trong mức +5%/năm so với đồng USD.

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng sẽ nỗ lực giảm tỉ lệ dân số nghèo trên cả nước xuống còn 13,9%, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,5%. Phấn đấu tới năm 2025, diện tích che phủ rừng chiếm hơn 70% diện tích cả nước./.