Công ty Logistics Nhà nước Lào (LLSE) vừa thỏa thuận chuyển nhượng 20% cổ phần của Chính phủ Lào trong dự án Cảng Vũng Áng cho Công ty Phát triển Cảng Vũng Áng Lào-Việt Nam (VDS), cũng thuộc sở hữu của Chính phủ Lào. 

Công ty Logistics Nhà nước Lào (LLSE) thành lập năm 2010, trực thuộc Bộ Tài chính Lào, năm giữ 20% cổ phần trong liên doanh Cảng Vũng Áng kể từ năm 2016. Đến năm 2019, Bộ Tài chính Lào thỏa thuận liên doanh với Công ty thương mại dầu khí (PetroTrade) dưới tên gọi Doanh nghiệp Phát triển Cảng Vũng Áng Lào-Việt Nam (VDS), vì vậy 20% cổ phần của LLSE được chuyển sang cho VDS nắm giữ.

Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) - một lối ra biển để Lào phát triển và hội nhập quốc tế (Ảnh: KT).

Giám đốc điều hành VDS, ông Chanthone Sitthixay nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của Cảng Vũng Áng, một dự án hợp tác công tư đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Việc chuyển giao 20% cho Công ty Phát triển Cảng Vũng Áng Lào - Việt Nam sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình triển khai nâng cấp cảng Vũng Áng trong giai đoạn 1 (2021- 2023), mở rộng cảng biển Vũng Áng 1, 2 và 3 theo thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ hai nước Lào - Việt Nam, tăng cường khả năng trung chuyển hàng hóa tại cảng biển Vũng Áng, hướng đến năng lực tiếp nhận tàu biển từ 5.000-100.000 tấn và cung cấp dịch vụ cho 50.000-1.200.000 container, với sản lượng hàng hóa từ 3 triệu tấn lên 20 triệu tấn vào năm 2030.

Cảng Vũng Áng có vai trò quan trọng đối với chính sách của Chính phủ Lào, trong việc tiếp cận hoạt động hàng hải và tăng cường kết nối khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế Lào tăng trưởng thông qua phát triển lĩnh vực giao thông vận tải và thương mại, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Lào và Việt Nam./.

VOV