Trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, Quốc hội Lào sáng 22/3 đã bầu ông Phankham Viphavanh làm Thủ tướng nước CHDCND Lào nhiệm kỳ 2021-2025, với số phiếu 158/162 (97,53%).

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào.

Trước đó, Quốc hội Lào cũng bầu ông Thongloun Sisoulith, đương kim Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, làm Chủ tịch nước CHDCND Lào, trong khi bà Pany Yathotou và ông Bounthong Chitmany được bầu làm Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Quốc hội Lào đã thông qua danh sách các thành viên Chính phủ do Thủ tướng Phankham Viphavanh đệ trình. Trong đó, Đại tướng Chansamone Chanyalath được bầu làm Phó Thủ tướng; Bộ trưởng Quốc phòng Lào - ông Sonesay Siphandon, được bầu làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Lào; ông Kikeo Khaykhamphithoun được bầu làm Phó Thủ tướng Lào; Thượng tướng Vilay Lakhamphong được bầu làm Bộ trưởng Công an Lào, ông Saleumsay Kommasith được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao Lào, ông Bounchom Oubonpaseut được bầu làm Bộ trưởng Tài chính Lào.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào diễn ra từ ngày 22 - 26/3/2021. Tại kỳ họp lần này, vấn đề nhân sự, kiện toàn bộ máy chính phủ và các cơ quan tư pháp được xếp vào chương trình nghị sự hàng đầu.

Trong 5 ngày nhóm họp, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào sẽ thông qua báo cáo kết quả bầu cử và kiểm tra tư cách các đại biểu Quốc hội khóa IX; Thảo luận và thông qua cơ cấu tổ chức và nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Nhà nước và chính phủ; Thảo luận và thông qua Báo cáo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9, kế  hoạch ngân sách 5 năm tới (2021-2025); Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao; Thảo luận và thông qua việc tổ chức và thực hiện kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 và Phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Cơ quan Tổng kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ; Thảo luận và thông qua Kế hoạch tổng thể 5 năm của Quốc hội khóa IX cũng như kế hoạch của Quốc hội trong việc ban hành và sửa đổi các luật trong 5 năm tới.