60 năm hợp tác Công an Việt Nam – Lào

Ngày 22/3/1961, tổ chuyên gia đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang Lào hỗ trợ bạn xây dựng và phát triển lực lượng, đánh dấu sự khởi đầu cho sự hợp tác giữa lực lượng công an hai nước. Trong suốt 60 năm, các chuyên gia Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, cùng với lực lượng công an nhân dân Lào giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân Lào. Hợp tác giữa hai lực lượng công an vẫn luôn là một trong những trụ cột chính trong hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.