Báo chí Lào đánh giá việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Việt Nam

Chiều 06/4, Thông tấn xã Đất nước Lào (KPL) đã có bài viết mang tiêu đề “Quốc hội Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước”, đánh giá về việc Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh chủ chốt Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng.