Chủ tịch nước điện đàm với TBT - CTN Lào

Chiều ngày 5/4, nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thounglun Sisolith đã gửi thư mừng và gọi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.