Hội nghị trực tuyến với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 1/4, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Soonthorn Xayachak đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để trao đổi về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.