Khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Lào

Chiều 12/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã khởi công xây dựng dự án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào" (Nay là Đảng nhân dân cách mạng Lào).