Lào bầu cử Quốc hội khóa IX

Gần 4,3 triệu cử tri trên cả nước Lào đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thủ đô Viêng Chăn khóa II nhiệm kỳ 2021-2025.