Lào đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn bà Sounthone Sayachak, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về những thành tựu của nước CHXHCN Việt Nam trong những năm qua và quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.