Lào giảm hoạt động đón Năm Mới

Các hoạt động chào mừng Boun Pi Mai (Lễ hội mừng Năm Mới) theo lịch của Lào sẽ vẫn được diễn ra nhưng với quy mô hẹp hơn mọi năm tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Thông báo trên được Văn phòng Chính phủ Lào đưa ra trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.