Lào mở rộng các đối tượng được tiêm vaccine COVID-19

Chính phủ Lào quyết định sẽ mở rộng nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi nhận được vaccine từ các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế.