Lưu học sinh Lào tự hào theo học tại trường Hữu Nghị 80 (Sơn Tây - Hà Nội)

Trường Hữu Nghị 80 là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chính sách đối ngoại và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, nhiệm vụ của trường là đào tạo Tiếng Việt dự bị cho LHS Lào và LHS Campuchia; giảng dạy bậc THPT cho con em đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc và huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng). Nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia và sự nghiệp xây dựng, phát triển giáo dục miền núi và hải đảo.