Người nhập cảnh Lào phải mua bảo hiểm COVID-19

Truyền thông Lào đưa tin Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về Phòng chống và Kiểm soát COVID-19 đã ra thông báo cho biết công dân nước ngoài khi nhậpcảnh vào Lào sẽ phải mua bảo hiểm COVID-19 và đeo thiết bị theo dõi sức khỏe.