Quốc hội Lào bầu các chức danh chủ chốt

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX của Lào trong ngày 22/3 đã bầu và biểu quyết thông qua các chức danh chủ chốt lãnh đạo đất nước Lào trong 5 năm tới.